Zgodnie z obowiązującymi regulacjami sprzedawane pojazdy oraz zestawy montażowe po ich połączeniu z rowerem nie nadają się do użytkowania na drogach publicznych, na drogach rowerowych oraz na terenie Lasów Państwowych. Rower bowiem, zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 roku, regulującą przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego, to „pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”.

Sprzedawane pojazdy oraz zestawy montażowe po ich połączeniu z rowerem są niebezpieczne, a ich użytkowanie może spowodować kalectwo oraz śmierć. Użytkowanie przez osoby niepełnoletnie jest zabronione i może spowodować surową odpowiedzialność rodziców.

Używanie manetki jest ściśle zabronione.

Dezaktywacja tempomatu następuje poprzez ponowne użycie manetki (pokrętła).

Po przejechaniu ok. 100 km wskazana jest wizyta w dowolnym serwisie rowerowym celem sprawdzenia/dokręcenia szprych.